Skip to content

Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

Amikor a szolgáltatásainkat használja, ránk bíz bizonyos adatokat. Ezen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy segítsünk annak megértésében, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért gyűjtjük és mire használjuk őket.

Az általunk gyűjtött adatok

Az adatokat azért gyűjtjük, hogy jobb minőségű szolgáltatásokat nyújthassunk valamennyi felhasználónknak.

Adatvédelmi irányelvek

A(z) Biokert.eu elkötelezett a magánélet védelme mellett. Lépjen velünk kapcsolatba, ha bármilyen kérdése vagy problémája van a személyes adatok felhasználásával kapcsolatban, és szívesen segítünk.

Az oldal használatával és / vagy szolgáltatásainkkal hozzájárul a személyes adatai feldolgozásához, az Adatvédelmi Szabályzatban leírtak szerint.

Tartalomjegyzék

 1. A jelen Szabályzatban használt meghatározások
 2. Adatvédelmi alapelvek
 3. Milyen jogai vannak személyes adataival kapcsolatban?
 4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről
 5. Hogyan használjuk személyes adatait?
 6. Ki férhet hozzá további személyes adataihoz?
 7. Hogyan védjük adatait?
 8. Információ a cookie-król
 9. Elérhetőség

Definíciók

Személyes adatok – azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információk.
Feldolgozás – minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amely személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül történik.
Az adatalany – olyan természetes személy, akinek személyes adatait feldolgozzák.
Gyermek – természetes személy 16 éves kor alatt.
Mi / mi (akár nagybetűkkel, akár nem) – Biokert.eu

Adatvédelmi alapelvek

Megígérjük, hogy a következő adatvédelmi elveket követjük:

 • A feldolgozás jogszerű, tisztességes, átlátható. Feldolgozási tevékenységünk jogszerű. Mindig figyelembe vesszük jogait a személyes adatok feldolgozása előtt. Információkat nyújtunk kérésre a feldolgozásra vonatkozóan.
 • A feldolgozás a célra korlátozódik. Feldolgozási tevékenységeink a személyes adatok összegyűjtésének célját szolgálják.
 • A feldolgozás minimális adat. Csak a szükséges személyes adatok minimális mennyiségét gyűjtjük és dolgozzuk fel.
 • A feldolgozás időtartama korlátozott. Nem tároljuk személyes adatait a szükségesnél hosszabb ideig.
 • Mindent megteszünk az adatok pontosságának biztosítására.
 • Minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatok sértetlenségének és titkosságának biztosítása érdekében.

Az adatalany jogosultságai

Az adatalany az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Az információhoz való jog – azaz azt jelenti, hogy jogosan tudnia kell, hogy személyes adatait feldolgozzák-e; milyen adatokat gyűjtenek, milyen célból és mennyi ideig tárolják.
 • Hozzáférési jog – az adatalanynak joga van hozzáférni a róla gyűjtött adatokhoz. Ez magában foglalja a jogot arra, hogy az adatalany személyes adatainak másolatát kérje és szerezze be.
 • A helyesbítéshez való jog – vagyis az adatalanynak joga van arra, hogy pontatlan vagy hiányos személyes adatait helyesbítse vagy törölje.
 • Törlési jog – bizonyos körülmények között az adatalany kérheti, hogy személyes adatai törölve legyenek a nyilvántartásunkból.
 • A feldolgozás korlátozásának joga – ha bizonyos feltételek érvényesek, akkor jogosult a személyes adatok feldolgozásának korlátozására.
 • A feldolgozás elleni kifogás joga – bizonyos esetekben az adatalany jogában áll kifogásolni a személyes adatok feldolgozását, például közvetlen marketing esetén.

Az automatizált feldolgozás

 1. Az automatizált feldolgozásra vonatkozó kifogás joga – azaz az adatalanynak joga van kifogást emelni az automatizált feldolgozással, ideértve a profilalkotást is; és nem kizárólag az automatizált feldolgozáson alapuló határozat tárgyát képezi. Ezt a jogot akkor gyakorolhatja, ha a profilalkotás kimenetele olyan joghatásokat vált ki, amelyek érintik vagy jelentősen érintik az adatalanyt.
 2. Az adatok hordozhatóságához való jog – az adatalanynak joga van a személyes adatok gépi olvasható formában történő megszerzéséhez, vagy ha megvalósítható, mint közvetlen átvitel egyik processzorról a másikra.
 3. Panasz benyújtásának joga – abban az esetben, ha visszautasítjuk a hozzáférési jogok alapján benyújtott kérelmet, mi megmondjuk, miért. Ha az adatalany nem elégedett azzal, ahogy a kérését feldolgoztuk, kapcsolatba léphet velünk.
 4. Jogosult a felügyeleti hatóság segítségére – azaz az adatalanynak joga van a felügyeleti hatóság segítségére és bizonyos esetekben más jogorvoslati jogokra, például kártérítésre.
 5. A beleegyezés visszavonására vonatkozó jog – az adatalanynak jogában áll a személyes adatok feldolgozásához hozzájáruló bármely hozzájárulást visszavonni.

Az összegyűjtött adatok

Az Ön által megadott adatok
Ez lehet az e-mail címe, neve, számlázási címe, otthoni címe stb. – főként olyan információk, amelyek szükségesek egy termék / szolgáltatás nyújtásához, vagy a velünk kapcsolatban álló ügyfél-élmény fokozásához. Az Ön által megadott adatokat mentettük annak érdekében, hogy valamilyen tevékenységet végezzen a webhelyen. Ez az információ magában foglalja például a nevét és az e-mail címét.

Automatikusan gyűjtött információ
Ez magában foglalja azokat az információkat, amelyeket automatikusan cookie-k és egyéb munkamenet-eszközök tárolnak. Például a bevásárlókosár adatai, az IP-címe, a bevásárlási előzményei (ha van ilyen) stb. Ez az információ az ügyfél-élmény javítására szolgál. Ha szolgáltatásainkat használja, vagy megnézi honlapunk tartalmát, tevékenységet naplózhatja.

Tájékoztatás partnereinkről
Bizalmas partnereinkről információkat gyűjtünk, megerősítve, hogy joguk van arra, hogy megosszák velünk ezeket az információkat. Itt találja partnereink listáját .

Nyilvánosan elérhető információk

Olyan információk Önről, amelyek nyilvánosan elérhetők.

Hogyan használjuk személyes adatait?

A szolgáltatásainkból összegyűjtött adatokat szolgáltatásaink nyújtására, fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére, továbbá a felhasználóink védelmére használjuk fel.

Amikor felveszi a kapcsolatot velünk, megőrizzük nyilvántartásunkban az Önnel folytatott kommunikációt, hogy az a későbbiekben a segítségünkre lehessen a lehetséges problémáinak a megoldásában. E-mail címét felhasználhatjuk, hogy szolgáltatásainkról tájékoztassuk, értesítést küldve a közelgő változásokról vagy fejlesztésekről.

Személyes adatait használjuk a következők érdekében:

 • Szolgáltatás nyújtásához. Ez magában foglalja például a regisztrációt; az igényei szerint promóciós termékekkel és termékekkel. szolgáltatásokkal kapcsolatos adatokat; termékkel, szolgáltatással kapcsolatos kommunikációt; és értesítést bármely szolgáltatás módosításáról.
 • az ügyfelek kiszolgálásainak fokozása;
 • jogi vagy szerződéskötési kötelezettségek teljesítése.

Személyes adatait csak jogszerűen és / vagy hozzájárulásával használjuk.

Szerződéskötés vagy szerződéses kötelezettségek teljesítése miatt a személyes adatokat a következő célokra fordítjuk:

 • azonosítás;
 • szolgáltatás nyújtása vagy termék küldése;
 • kommunikáció vagy számlázás közlése;

Érdeklődése alapján feldolgozzuk személyes adatait a következő célokra:

 • hogy személyre szabott ajánlatokat küldjünk * (tőlünk és / vagy gondosan kiválasztott partnereinkről);
 • Ügyfélbázisunk (beszerzési viselkedés és történelem) igazgatására és elemzésére a kínált termékek / szolgáltatások minőségének, változatosságának és elérhetőségének javítása érdekében;
 • kérdőívekhez, felmérésekhez az ügyfelek elégedettségével kapcsolatban;

A beleegyezésével a személyes adatokat feldolgozzuk az alábbi célokra:

 • hírlevelek és kampányajánlatok küldésére (tőlünk);
 • más célokra, amelyekre külön megkértük a beleegyezését;

Feldolgozzuk személyes adatait a törvényből fakadó kötelezettség teljesítéséhez és / vagy a törvény által biztosított lehetőségekhez. Fenntartjuk a jogot a személyes adatok összegyűjtésére és az ilyen adatok felhasználására. Az irányelv hatályán kívül eső adatokat csak akkor használunk, ha névtelen. A számlázási célokra vagy a törvényből eredő egyéb kötelezettségekre is felhasználhatjuk az adatait.

A személyes adatait olyan további célokra is feldolgozhatjuk, amelyek nem szerepelnek itt, de kompatibilisek az eredeti célhoz, amelyhez az adatokat gyűjtöttük. Ehhez biztosítjuk, hogy:

 • a személyes adatok céljai, kontextusa és jellege közötti kapcsolat alkalmas további feldolgozásra;
 • a további feldolgozás nem károsítja az érdekeit és
 • a feldolgozás megfelelő védelmét.

A további feldolgozásról és célokról tájékoztatni fogjuk.
Az adatoknak a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározottaktól eltérő célokra történő felhasználása előtt a hozzájárulását kérjük.

Ki férhet hozzá további személyes adataihoz?

Nem osztjuk meg személyes adatait idegenekkel. Bizonyos esetekben bizalmas partnereinknek nyújtunk személyes adatokat annak érdekében, hogy az Ön számára lehetővé tegyük a szolgáltatás nyújtását, vagy hogy fokozzuk az ügyfelek élményét.

Adatainkat az alábbiakkal osztjuk meg:

Feldolgozó partnereink:

Üzleti partnereink:

 • Jelenleg üzleti partnereinknek nem adunk át személyes adatot.

Kapcsolt harmadik felek:

 • Google.com – Google Analytics, Search Console – adatvédelmi irányelvek
 • PayPal.com – PayPal fizetési átjáró – privacy
 • Facebook.com – megosztás funkció – privacy
 • Twitter.com – megosztás funkció – privacy
 • Tumblr.com – megosztás funkció – privacy
 • Linkedin.com – megosztás funkció – privacy
 • MailerLite.com – levelezés, hírlevél – privacy

Csak olyan feldolgozópartnerekkel dolgozunk, akik képesek biztosítani a személyes adatok megfelelő szintű védelmét. Személyes adatait harmadik feleknek vagy köztisztviselőknek akkor adjuk át, amikor erre jogilag kötelezve vagyunk. A személyes adatokat csak akkor osztjuk meg kívülálló vállalkozásokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha ehhez rendelkezésünkre áll a kifejezett hozzájárulása.

Hogyan védjük adatait?

Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk a weboldalainkat és felhasználóinkat a birtokunkban lévő adatokhoz való illetéktelen hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől.

Ennek érdekében különösen:

 • Szolgáltatásainkat SSL használatával titkosítjuk.
 • Weboldalainkat folyamatosan monitorozzuk.
 • A rendszereinkhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk – a fizikai biztonsági intézkedéseinkre is kiterjedően – adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatainkat.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak a Biokert.eu azon alkalmazottai, alvállalkozói és üzleti partnerei jogosultak, akiknek ezekre az adatokra a részünkre történő feldolgozása érdekében szüksége van, és rájuk szigorú szerződéses titoktartási kötelezettségek vonatkoznak.

Bár a minden tőlünk telhetőt megteszünk, nem garantálhatjuk az információ biztonságát. Mindazonáltal ígérjük, hogy értesítjük az adatsérülésekről a megfelelő hatóságot. Arról is értesítjük, ha fenyegetést jelent a jogaival vagy érdekeivel szemben. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a biztonság megsértését és segítsük a hatóságokat abban, hogy semmilyen jogsértés ne történjen.

Ha van fiókja nálunk, vegye figyelembe, hogy titokban kell tartania a felhasználónevét és jelszavát.

Gyermekek

Nem szándékozunk összegyűjteni vagy tudatosan nem gyűjtjük a gyermekek adatait. Nem célozzuk meg a gyermekeket szolgáltatásainkkal.

Cookie-k és egyéb technológiák

Sütiket és / vagy hasonló technológiákat használunk az ügyfelek viselkedésének elemzéséhez, a weboldal adminisztrálásához, a felhasználók mozgásának nyomon követéséhez és a felhasználók információinak összegyűjtésében. Ez azért van így, hogy személyre szabjuk és fokozzuk a velünk kapcsolatos tapasztalataikat.

A cookie egy apró szövegfájl a számítógépen. A cookie-k tárolják azokat az információkat, amelyek segítenek a webhelyek működésében. Csak a weboldalunk által létrehozott cookie-kat tudjuk szabályozni. A cookie-kat böngésző szinten szabályozhatod. Ha engedélyezed a cookie-k letiltását, bizonyos funkciók használatát akadályozhatja.

A cookie-kat a következő célokra használjuk:

 • Szükséges cookie-k – ezek a cookie-k szükségesek ahhoz, hogy néhány fontos funkciót használhass weboldalunkon, például bejelentkezhetsz. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek személyes adatokat.
 • Funkcionális cookie-k – ezek a cookie-k olyan funkciókat biztosítanak, amelyek használata kényelmesebbé teszi szolgáltatásainkat, és lehetővé teszi a személyre szabott szolgáltatások nyújtását. Például megjegyezheti a látogatók nevét és e-mailjét az űrlapokban, így a következő alkalommal, amikor megjegyzést szeretnél adni, nem kell újra megadni ezt az információt.
 • Analytics cookie-k – ezeket a cookie-kat használjuk weboldalunk és szolgáltatásaink használatának és teljesítményének nyomon követésére
 • Reklám cookie-k – ezek a cookie-k olyan hirdetések megjelenítésére szolgálnak, amelyek relevánsak az érdeklődésed szempontjából. Ezenkívül arra használjuk, hogy korlátozzuk a hirdetések megjelenésének számát. Általában a weboldal üzemeltetőjének engedélyével engedélyezi a hálózatok hirdetését. Ezek a cookie-k emlékeznek arra, hogy meglátogattál egy webhelyet, és ezt az információt megosztotta más szervezetekkel, például a hirdetőkkel. A célzás vagy a hirdetési cookie-k gyakran kapcsolódnak a másik szervezet által biztosított webhelyfunkciókhoz.

A számítógépen tárolt cookie-kat a böngészőbeállítások segítségével távolíthatja el. Alternatív megoldásként harmadik fél cookie-jait is módosíthatja olyan adatvédelmi fejlesztési platform használatával, mint az optout.aboutads.info vagy a youronlinechoices.com . A cookie-kkal kapcsolatos további információkért látogasson el a laboutcookies.org oldalra.

A Google Analytics segítségével mérjük a forgalmat webhelyünkön. A Google rendelkezik saját adatvédelmi irányelveivel, amelyeket itt megtekinthet . Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomon követését, látogasson el a Google Analytics kiiktatási oldalára.

Az adatvédelmi irányelv módosításai

Fenntartjuk a jogot az Adatvédelmi Szabályzat módosítására.

Cookie szabályzat

A jelen Cookie Szabályzat a(z) Biokert.eu, mint szolgáltató által üzemeltetett honlapok használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák.

Mi a cookie?

A cookie egy információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Mi a célja?

A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat. Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomon követésére használják.

Hogyan működik?

 1. A kliens gép egy HTTP kérést (request) küld a szerver felé.
 2. A szerver létrehoz egy új felhasználói azonosítót, majd bejegyzi azt saját adatbázisába (pl. example.org szerver létrehozza az 1234 felhasználói azonosítót, és eltárolja azt a saját adatbázisában).
 3. A szerver egy http választ (response) küld vissza a kliens gépnek, benne az előzőleg létrehozott sütivel.
 4. A kliens eltárolja ezt a sütit. (1234)
 5. A kliens újra kapcsolatba lép a szerverrel, és a http kéréshez már hozzácsatolja ezt a sütit is.
 6. A szerver összeveti a kapott sütit az általa tárolttal, így egyszerre tudja autentikálni a felhasználót, és emlékezni a korábbi felhasználói választásokra és preferenciákra.
 7. A szerver egy általános http választ (response) küld vissza a kliens gépnek, benne a karbantartott süti változattal.

A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Milyen cookie-t használunk?

Többféle cookie van használatban, érvényességi idejük és származásuk szerint. Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy más fajták is használatba kerülnek.

Munkameneti (ideiglenes) cookie:

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Állandó (mentett) cookie:

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Ezeket az alábbiakra használjuk:

Funkcionális:

Ezek a cookie-k lehetővé teszik, hogy az adott weboldal emlékezzen a korábbi
beállításaidra (pl.: felhasználónév, nyelv), így biztosítva a számodra egy magasabb színvonalú, sokkal személyre szabottabb szolgáltatást. Szintén ezek a cookie-k azok, melyek megjegyzik a betűméret, betűtípus beállításaidat, valamint az általad az oldal egyéb, személyre szabható részein tett változtatásokat. E cookie-k által gyűjtött információk anonimizáltak és nem alkalmasak arra, hogy a böngészésed nyomon kövessék bármely más weboldalon.

Analitika/Elemzés:

Ezek a cookie-k arról tárolnak információt, hogy a látogatók hogyan, milyen rendszerességgel használják az adott weboldalt, például, hogy melyik oldalra lépnek be legtöbbször, vagy, hogy kapnak-e hibaüzeneteket a weboldalakról. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat, a látogató nem azonosítható be általuk. A weboldal fejlesztése érdekében vannak használva.

Közösségi hálózatok:

Ez a cookie lehetővé teszi a könnyű hozzáférést a közösségi hálózatokhoz. Harmadik fél által nyújtott funkciók is használhatják, mint pl. Facebook, Twitter. Ezek tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Célzott, reklámokhoz fűződő:

Ezek a cookie-k azért vannak használva, hogy olyan hirdetéseket küldjenek a látogatónak, melyek a leginkább közel állnak hozzá és érdeklődési köréhez. Ezek a cookie-k arra is jók, hogy limitálják azt, hogy hányszor néz meg egy reklámot, mint ahogy egy adott reklámkampány hatékonyságának meghatározásában is az azt szervező segítségére lehetnek. Ezek általában a reklámozó által kerülnek elhelyezésre a weboldalon az azt üzemeltető engedélye alapján.

A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a www.allaboutcookies.org weboldalt.

Hogyan kezelheti a böngészőjében?

A legtöbb böngésző menüjében szereplő Súgó menüpont segít abban, hogy hogyan védjük meg böngészőnket az új cookie-k elfogadásától, hogyan értesülhetünk arról, hogy új cookie-t fogadtunk, valamint, hogy hogyan tudjuk az összes cookie-t letiltani.

Általánosságban háromféle módon állíthatók be a böngészők:

 • Minden cookie elfogadása
 • Minden cookie elutasítása
 • Minden egyes cookie használatról értesítés kérése

Cookie-ket akkor is használunk, ha nincs regisztrált fiókja nálunk vagy kijelentkezett, az alábbi célokra:

 • biztonsági funkciók biztosítása, pl. bejelentkezés értesítés, bejelentkezés jóváhagyás
 • spamküldők fiókjainak azonosítása és letiltása
 • rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem (pl. szolgáltatás megszakítását célzó támadások, hamis fiókok létrehozása)

Mivel a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal számos nélkülözhetetlen előnyét élvezze, javasoljuk, hogy hagyja azokat aktivált állapotban. Amennyiben megakadályozza a cookie-k fogadását, vagy más módon visszautasítja azokat, akkor előfordulhat például, hogy a továbbiakban nem fog tudni újabb tételeket hozzáadni a bevásárlókosarához, vagy nem fogja tudni azokat a termékeket megvásárolni vagy szolgáltatásokat igénybe venni, melyekhez a bejelentkezés és így a cookie-k használata nélkülözhetetlen előfeltétel.

Utolsó módosítás történt: 2024. március 21.